DECEMBER 2018 - Bratislava

24.04.2019

bola to radosť sledovať, ako sa deti s jednoduchou stavebnicou dokážu hrať, ale predovšetkým tvoriť. Rád sa Vami o to podelím: